top of page

UAVHENGIG KONTROLL OG BYGGELÅNSKONTROLL

IMG_20201118_061344.jpg
IMG_20201118_061423.jpg

BYGGELÅNSKONTROLL

Bank/långiver forlanger normalt en byggelånskontroll i forbindelse med at det ytes et kortsiktig lån i byggetiden. Utbetalinger av dette kortsiktige lånet skal skje i takt med fremdriften på byggeplassen. Kontrollen har først og fremst til hensikt å unngå økonomisk tap for bank/lånegiver dersom entreprenøren ikke er i stand å fullføre kontraktsforholdet.

UAVHENGIG KONTROLL AV VÅTROM OG LUFTTETTHET

Uavhengig kontroll av våtrom er innført som forskriftskrav for å sikre at prosjektering og utførelse av våtrom blir utført på en slik måte at risiko for fukt- og lekkasjeskader minimaliseres. Kravet har kommet som følge av omfattende byggskader forbundet med fukt og lekkasjer i våtrom. Uavhengig kontroll av lufttetthet i bygninger er innført som forskriftskrav for å sikre at prosjektering og utførelse av bygninger blir utført på en slik måte at konstruksjonen ikke har lekkasjetall utover fastsatt grenseverdi.
Kravet om uavhengig kontroll stilles ved søknadspliktige tiltak, men vi anbefaler alltid at det utføres uavhengig kontroll også ved renovering av våtrom.

bottom of page