top of page

TILSTANDSRAPPORT

TILSTANDSRAPPORT (NS 3600)

Dersom du skal selge bolig, må man etter ny forskrift til avhendingsloven fremskaffe en tilstandsrapport av boligen.

Rapporten baserer seg på NS 3600 og gir en grundig gjennomgang og vurdering av byggverket.

Rapporten tar for seg de bygningsdeler som det av erfaring oppstår flest reklamasjoner på i etterkant av eierskiftet. Vurderingene gjøres med en kombinasjon av visuelle observasjoner, fysisk inspeksjon etc.
Rapporten bruker tilstandsgrader fra 0 - 3 for å gi en lettfattelig oversikt over de viktigste forholdene ved boligen. I tillegg inneholder den elementene fra en verditakst.

Kravet til tilstandsrapport gjelder også ved salg av andelsboliger og fritidsboliger.

IMG_20210309_141702.jpg
IMG_20210411_183827.jpg
bottom of page