top of page

SKADE- OG REKLAMASJONSTAKST

IMG_20210417_124049.jpg

SKADETAKST

Skadetakst er en detaljert beskrivelse av en skade på et objekt eller en bygningsdel, med utarbeidelse av kostnadsoverslag for utbedring av skaden.
En skadetakst utarbeides som regel i forbindelse med et forsikringsoppgjør.

Våre oppdragsgivere består i hovedsak av forsikringsselskap, private og advokater.

SKADESKJØNN

Skadeskjønn eller skjønn benyttes ved de større og mer omfattende bygningsskadene.  Denne oppgjørsformen står som oftest beskrevet i forsikringsvilkårene.

Både forsikringsselskap og den som er rammet kan forlange skadeoppgjør ved bruk av skjønn.

REKLAMASJONSRAPPORT

Reklamasjonsrapporter er oftest relevant etter kjøp av bolig.

Vi vil da se spesifikt på den aktuelle saken / skaden det vurderes å reklamere på, og vil sammen med din advokat vurdere om reklamasjon vil være relevant.

NATURSKADE

Naturskader er skader som direkte skyldes naturulykker slik som storm, flom, skred, jordskjelv, stormflo og vulkanutbrudd.

En skade må være forårsaket av en eller flere av disse hendelsene for å bli betraktet som naturskade.

IMG_20210417_124514.jpg
bottom of page